Home Tin tức Công nghệ Wi-Fi sẽ được áp dụng rộng rãi