Home Tin tức Khối A có ngành Dược không? Học Dược thì thi khối nào?