Home Tin tức Bằng B1 có thời hạn bao lâu và bằng B1 lái được những loại xe gì?