Home Tin tức Thi chứng chỉ B tin học gồm những gì? Có thời hạn bao lâu?