Home Thể Thao Ericsson mở rộng mạng GPRS ở Trung Quốc