Home TIN TỨC Intel hợp tác xây dựng mạng Grid-Computing ở Trung quốc